Baba Gyermekek egészsége A "disz" előtagú diagnózisok

A tanulási zavarok fokozottabb mértékben érintik a fiúkat, mint a lányokat, s egyáltalán nem függnek össze az egyén intelligenciájával. Az Ön gyermekének is gondja van az olvasással vagy a számolással?

Az iskolábalépés után jött az első csalódás, stressz és pánik. Gyermeke nem fejlődik úgy, mint osztálytársai, s Ön nem tudja, mi ennek az oka? A tanulási zavarok gyakran öröklődnek. A szülők utáni öröklődésük valószínűsége csaknem 50 százalékos. Szemrehányások helyett koncentráljon inkább a komplex segítségre és tájékozódjon a „disz“ előtagú diagnózisokról.

Diszlexia – olvasási zavar

Leggyakrabban az iskolakezdés után nyilvánul meg. Az olvasási zavarral küzdő gyermek nagyon nehezen tanulja meg a betűk szótagokká, majd szavakká történő összekapcsolását. Gyakori a hasonló betűk tévesztése, szótagok felcserélése, illetve azok szóvéghez történő kapcsolása. A gyermek nem képes megérteni az olvasott szöveget, majd azt reprodukálni. A diszlexia bizonyos javulás ellenére felnőttkorban is megmarad.
Tudta, hogy...?
A rakoncátlan betűk például Orlando Bloomnak, Keira Knightley-nek, Tom Cruisnak, Patrick Dempsey-nek is gondot okoznak.

Diszgráfia - írászavar

Az írászavarban szenvedő gyermeknek gondot okoz megjegyezni a betűk alakját, az íráskép rendezetlen és olvashatatlan. A diszgráfiás nem tudja elképzelni az adott betűt, a szavak írásakor betűket hagy ki, vagy képtelen az adott betűt leírni. Gondot okoz a pontok, ékezetek, vesszők helyes leírása. A tollat görcsösen tartja, problémák vannak a finommotorikával. A diszgráfia orvoslása problematikus, s a tollbamondás írása maga a rémálom úgy a diszgráfiás, mind a tanárok számára is.
Sokak között csak egy                                                    A detektívregények legismertebb írónője, Agatha Christie is diszgráfiás volt.  És lám, milyen sokra vitte!

Diszortográfia – a helyesírás zavara

Olyan zavar, mely kéz a kézben jár a diszlexiával és a diszgráfiával. A gyermek tökéletesen ismeri a helyesírási szabályokat, de a gyakorlatben ezeket nem tudja alkalmazni. A mondatokat és a szavakat egybeírja, vagy ellenkezőleg, logikátlanul felosztja. Az ilyen gyerekeknek problémát jelentenek a lágy és kemény szótagok, sziszegő mássalhangzók. A gyakori tollbamondások és nyelvtani gyakorlatok a gyermeket leterhelik és csak igen csekély hatékonysággal bírnak. Az idegen nyelvek tanulása szintén gondot okoz.

Diszkalkulia – számolási zavar

Nagyobb mértékben leginkább a lányoknál fordul elő és olyan rendellenességről van szó, amikor a gyermek nem képes a számokkal dolgozni, olvasni a matematikai jeleket, megoldani a matematikai műveleteket és a geometriai feladatokat. A gyermek felcseréli a számokat a számsorban, gondot jelent az egyszerű összeadás, kivonás, vagy szorzás is.
Gyűlölték a matematikát
Hans Christian Andersen matekpéldák helyett inkább meséket írt. Cher énekesnőnek nincs gondja a kottával, de a számokkal igen, és Bill Gates is szívesen hagyja a számolást másra.

A ritkábban előforduló, de mégis létező zavarok köző tartozik a diszmúzia –a zenei képességek zavara, diszpinxia – rajzolási zavar és a diszpraxia, amikor a gyermek ügyetlen és a megszokott mozdulatokat csökkentett képességekkel, nehézkesen végzi.

Segítsen „diszes“ gyermekének

Tanulási zavar gyanújának észlelésekor haladéktalanul keresse fel a pedagógiai-pszichológiai tanácsadót. Itt megfelelelő gyakorlatokat tudnak javasolni és jelentést küldenek az iskolának, mely alapján ezt gyermeke értékelésekor figyelembe veszik, illetve az írásbeli dolgozat és tesztfeladatok kidolgozásakor több idő áll majd rendelkezésére. A gyermek így kevesebb stressznek lesz kitéve.
A „diszes“ gyermekek stresszhatás alatt vannak amiatt, hogy nem tudnak lépést tartani osztálytársaikkal és nem tudnak megfelelni a tanítók és szüleik elvárásainak. Ezeket viszont reálisan a gyermek képességeihez mérten kell alakítani. A „diszes“ gyermekek segít:
- a feladatok kisebb részekben történő kidolgozása,
- az öntudatosság fejlesztése dícséretekkel és olyan tevékenységek támogatásával, melyekben kitűnnek,
- a jó tulajdonságok kiemelése,
- a sikertelen próbálkozások helyett az elért eredményeinek a hangsúlyozása.

Oldal nyomtatása
Cikk megosztása